Dobrodzieński Portal Sportowy

Dobrodzieński Portal Sportowy

Facebook

W piątek, 20 lutego o godz. 20.00, w sali bankietowej Park Hotelu w Dobrodzieniu, po raz pierwszy w historii miasta odbył się się uroczysty Bal Sportowca.
Jednym z ważniejszych punktów Balu było ogłoszenie wyników Plebiscytu na Sportowca, Trenera i Imprezę sportową roku 2008 oraz nagrodzenie najlepszych w wymienionych kategoriach.
Dekoracji zwycięzców dokonały władze Miasta i Gminy Dobrodzień oraz redakcja Dobrodzieńskiego Portalu Sportowego - organizatorzy balu. Patronat medialny nad imprezą objęli: NTO, KULISY POWIATU, RADIO PLUS.
Sponsorzy: LISSY, KLER, EWMAR, MEBLONOWAK.
Bal współorganizowali: Urząd Miasta i Gminy w Dobrodzieniu, Park Hotel, Stowarzyszenie "Dobrodzień Potrzebującym".

[Obszerny repotaż video z balu >>]

WYBRANO NAJLEPSZEGO

SPORTOWCA, TRENERA I IMPREZĘ REKREACYJNO - SPORTOWĄ

2008 ROKU

Dnia 20 lutego 2009r. w sali bankietowej Park Hotelu w Dobrodzieniu odbył się I Bal Sportowca z udziałem osób zaangażowanych w światek sportu dobrodzieńskiego. Obecni byli przedstawiciele wszystkich sportowych sekcji reprezentujących nasze miasteczko. Władze Dobrodzienia reprezentowali: Burmistrz MiG - Róża Koźlik i Przewodniczący Rady Miejskiej - Damian Karpiński. Obecne media to "Kulisy Powiatu", Radio PLUS Opole oraz ITP - Internetowa Telewizja Powiatu Oleskiego i, oczywiście, kamera naszego Portalu.
Zapewne najbardziej oczekiwanym punktem programu Balu Sportowca było ogłoszenie wyników Plebiscytu na "Sportowca, Trenera i Imprezę roku 2008".

REGULAMIN KONKURSÓW INTERNETOWYCH PORTALU

sportdobrodzien.pl


1. Organizatorem konkursów internetowych jest Dobrodzieński Portal Sportowy „sportdobrodzien.pl”

2. Konkursy nie są loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o Grach i Zakładach Wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. z późniejszymi zmianami i nie podlegają regułom zawartym w ww. ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3. Celem Konkursów jest promocja i popularyzacja lokalnego sportu, wdrażanie do obserwacji sportowych wydarzeń i kulturalnego kibicowania.

4. Nad przebiegiem Konkursów czuwać będzie Komisja Nadzoru w składzie trzech osób wchodzących w skład redakcji Portalu (Organizatora).

5. Datę, przebieg i miejsce organizacji danego konkursu oraz informacje o nagrodach zawierać będą treści na specjalnej podstronie konkursowej portalu.

6. Do ubiegania się o nagrody opisane w pkt. 9 uprawniona jest osoba, która weźmie udział w Konkursie Internetowym (nie będąca redaktorem lub współpracownikiem portalu).

7. W celu wzięcia udziału w Konkursie internauta musi podać następujące dane: imię i nazwisko, miejscowość, wiek, uprawiany lub ulubiony sport oraz adres e-mail, jak również winien wyrazić zgodę na udział w konkursie, co oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

8. Szczegółowe zasady konkursowe zawierać będzie opis danego konkursu, natomiast przyjmuje się następujące zasady ogólne:
- Zadania konkursowe mogą być zrealizowane wyłącznie przy użyciu narzędzi własnych
- Projekt, bądź przedmiot konkursu nie może zawierać treści o charakterze bezprawnym, naruszać dobrych obyczajów, ani praw osób trzecich. W szczególności nie może odwoływać się do przemocy, rasizmu, erotyki, narkotyków, naruszać uczuć religijnych lub godności człowieka. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia Organizator nie dopuści zadania konkursowego do ubiegania się o nagrodę i niezwłocznie usunie projekt, bądź komentarz ze strony konkursowej, a niezależnie od powyższego Komisja Nadzoru może wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

9. Dla celów konkursu ufundowane zostaną nagrody w postaci: sprzętu sportowego, gadżetów audio/foto/video i inne, zgodne z charakterem odbywającego się konkursu.

10. Zasady przyznania nagrody i wyboru zwycięzcy (dotyczy konkursów foto-video itp.):
- w czasie trwania konkursu na stronie konkursowej lub w galerii organizator może opublikować zgłaszane projekty.
- jeśli treść danego konkursu nie mówi inaczej, osoby odwiedzające stronę mogą głosować na prezentowane projekty, wskazując jeden, najlepszy spośród nich w swojej ocenie. Każdy użytkownik może oddać jeden głos.
- spośród przesłanych projektów (z największą liczbą głosów - w przypadku głosowania internetowego) Komisja Nadzoru w składzie 3 wytyczonych współpracowników Organizatora wybierze zwycięzcę, który otrzyma nagrodę opisaną w danym konkursie. Zwycięska praca zostanie zamieszczona na stronie głównej portalu.

11. Organizator zawiadomi zwycięzców o wygranej w konkursie w terminie 3 dni od ich wytypowania. Zwycięzcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na podany podczas zgłoszenia adres e-mail. Jeżeli informacja o zwycięstwie wysłana e-mailem wróci do nadawcy, organizator ponowi próbę wysłania ostatniego e-maila po 24 godzinach (licząc od godziny zwrotu wiadomości).

12. Nagrody zostaną przekazane w terminie określonym przez organizatora, nie później niż 7 dni po zakończeniu konkursu.

13. W przypadku niedostarczenia danych osobowych oraz adresu korespondencyjnego lub braku kontaktu z osobą, która została wyłoniona przez Komisję Nadzoru, Komisja Nadzoru wyłoni kolejną osobę spośród pozostałych uczestników. W przypadku, jeżeli nagroda nie zostanie odebrana przez drugiego laureata, Komisja wyłoni trzeciego spośród pozostałych osób. W przypadku, jeżeli nagroda nie zostanie odebrana przez trzeciego laureata o przeznaczeniu nagrody zdecyduje Organizator.

14. Organizator ma prawo opublikowania w swoim serwisie internetowym danych zwycięzcy w postaci: imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania podane przez laureata w adresie korespondencyjnym.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie sprzętu telefonicznego, usługi pocztowe (kurierskie) lub za działalność osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie aplikacji wynikające z przyczyn niezależnych od niego, a w szczególności za brak dostępu do sieci Internet, niedostarczenie wiadomości potwierdzającej wygraną oraz niemożności połączenia się z serwisem lub jego częścią.

16. Udział w konkursach portalu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

17. Wszelkie sprawy nieprzewidziane w niniejszym regulaminie, prawo zmian i jego interpretacja należą do organizatora konkursu.

Organizator

Szkółki

Szkółka Piłkarska AS Dobrodzień Szkółka Koszykarska Basket Dobrodzień

Wydarzenia

Partnerzy

Kotarski Informatyka Raspberry Novelle Butik Online
Patronat honorowy:
Urząd Miejski w Dobrodzieniu DOKIS Stowarzyszenie Dobrodzień Potrzebującym Kulisy Powiatu ool24.pl
2019 © Dobrodzieński Portal Sportowy
Realizacja PORTALU: Kotarski Informatyka & Raspberry