Dobrodzieński Portal Sportowy

Dobrodzieński Portal Sportowy

Facebook

organizm Odwodnienie to problem, który powinien interesować wszystkich prowadzÄ…cych aktywny tryb życia, zwÅ‚aszcza w okresie letnich upaÅ‚ów. Ubytek wody z organizmu powoduje poważne konsekwencje, w tym również zmniejszenie zdolnoÅ›ci do wysiÅ‚ku fizycznego. Problemu można uniknąć, ważne jest jedynie, aby mieć Å›wiadomość potrzeby nawadniania i regularnie uzupeÅ‚niać pÅ‚yny.

 

 

 Woda stanowi gÅ‚ówny skÅ‚adnik naszych komórek, tkanek i pÅ‚ynów ustrojowych. Dlaczego? Przede wszystkim jest ona Å›wietnym rozpuszczalnikiem i stanowi idealne Å›rodowisko do przebiegu wszelkich reakcji biochemicznych zachodzÄ…cych w organizmie. Ponadto woda pozwala utrzymać staÅ‚Ä… temperaturÄ™ ciaÅ‚a, peÅ‚ni funkcje transportujÄ…ce – z jednej strony umożliwia dostarczenie do komórek ciaÅ‚a wszelkich niezbÄ™dnych skÅ‚adników odżywczych, z drugiej – usuwa z nich zbÄ™dne produkty przemiany materii, które sÄ… dla nas toksyczne. MajÄ…c na uwadze funkcje, jakie peÅ‚ni woda w organizmie, nie trudno siÄ™ domyÅ›lić, że jej niedobór może być groźny.

O odwodnieniu mówimy wtedy, gdy ilość wody wydalanej przewyższa jej spożycie. Takiej sytuacji sprzyjajÄ… letnie upaÅ‚y, natężony wysiÅ‚ek fizyczny oraz niektóre problemy zdrowotne (ciężkie biegunki, dÅ‚ugotrwaÅ‚e wymioty, niewydolność nerek). Podczas przebywania w warunkach wysokich temperatur traci siÄ™ 0,8 – 1,2 litra potu na godzinÄ™, natomiast podczas bardzo intensywnego wysiÅ‚ku fizycznego w ciÄ…gu godziny możemy stracić aż 3 litry. Generalnie, osoby regularnie uprawiajÄ…ce sport oraz ciężko pracujÄ…ce fizycznie sÄ… w sposób szczególny narażone na odwodnienie.

O podatnoÅ›ci na odwodnienie decydujÄ… też czynniki indywidualne, tj. rozmiary ciaÅ‚a, stopieÅ„ zaaklimatyzowania siÄ™ czy intensywność pocenia. Po wykonaniu takiej samej serii ćwiczeÅ„, niezależnie od zaangażowania w wysiÅ‚ek, jedni bÄ™dÄ… ociekać potem, ale znajdÄ… siÄ™ i tacy, którzy bÄ™dÄ… ledwie zroszeni.

Pragnienie nie jestPocenie siÄ™ jest efektem nasilenia przemian energetycznych w organizmie. DziÄ™ki niemu unikamy przegrzania, gdyż wraz z parujÄ…cÄ… z powierzchni skóry wodÄ… pozbywamy siÄ™ nadmiaru ciepÅ‚a. Z jednej strony jest to zjawisko korzystne, ale z drugiej – negatywne, ponieważ prowadzi do straty wody i elektrolitów. JeÅ›li odpowiednio szybko nie uzupeÅ‚nimy tych skÅ‚adników, to na wÅ‚asnej skórze bÄ™dziemy mogli przekonać siÄ™, czym jest odwodnienie.

Od pragnienia... do śmierci

Konsekwencjami odwodnienia sÄ…: spowolnienie i zakÅ‚ócenie przemian biochemicznych zachodzÄ…cych w komórkach, zmniejszenie iloÅ›ci wydalanego moczu, zaburzenie funkcji termoregulacyjnych (przegrzanie, które jest efektem zmniejszenia intensywnoÅ›ci pocenia wraz z nasileniem odwodnienia) oraz straty skÅ‚adników mineralnych, które dotyczÄ… elektrolitów traconych wraz z potem (gÅ‚ównie sodu).

Jednym z pierwszych objawów odwodnienia jest odczuwanie pragnienia. JeÅ›li zaspokojenie jego jest z jakichÅ› powodów niemożliwe (np. brak dostÄ™pu do pÅ‚ynów, odczuwany stres), wtedy organizm uruchamia mechanizmy obronne. Jeden z nich polega na zagÄ™szczeniu i zmniejszeniu iloÅ›ci wydalanego moczu z 1 – 1,5 l do 300 – 400 ml w ciÄ…gu dobry. W wypadku osób regularnie uprawiajÄ…cych sport, tak niska produkcja moczu jest niewystarczajÄ…ca, aby wydalić z organizmu nagromadzone podczas wysiÅ‚ku fizycznego metabolity (gÅ‚ównie produkty przemian biaÅ‚kowych). KonsekwencjÄ… tego stanu może być zatrucie organizmu.

NarzÄ…dem szczególnie narażonym na niedobór wody sÄ… nerki. Niedostateczny przepÅ‚yw wody przez nerki utrudnia wypÅ‚ukiwanie z nich produktów przemiany materii, co w rezultacie po pewnym czasie prowadzi do powstania kamieni nerkowych. O tym, jak ważne jest nawadnianie osób o wysokiej aktywnoÅ›ci fizycznej Å›wiadczy fakt, że kamica nerkowa jest uznawana za zawodowÄ… chorobÄ™ sportowców. jedynym objawem odwodnienia. W miarÄ™ ubytku wody z organizmu dochodzi do pogorszenia koncentracji, uczucia znużenia i zmÄ™czenia, zwiÄ™kszenia podatnoÅ›ci na stres, osÅ‚abienia i zmniejszenia sprawnoÅ›ci mięśni, zaczerwienienia skóry, utraty apetytu, bólów gÅ‚owy, zaburzeÅ„ oddychania, upoÅ›ledzenia wydzielania Å›liny oraz wysychania bÅ‚on Å›luzowych. Kiedy odwodnienie przewyższa 5% masy ciaÅ‚a, wtedy dochodzi do silnych zaburzeÅ„ ogólnej wydolnoÅ›ci psychofizycznej, natomiast utrata 20% wody prowadzi do Å›mierci. Na szczęście Å›mierć w wyniku odwodnienia nie jest w naszym klimacie powszechna i dotyczy raczej warunków ekstremalnych, np. gdybyÅ›my znaleźli siÄ™ na samym Å›rodku pustyni bez jakichkolwiek szans na zdobycie wody.

Objawy odwodnienia

StopieÅ„ odwodnienia (ubytek wody w przeliczeniu na% ubytku masy ciaÅ‚a – m.c.) i objawy

– 2% m.c. – pragnienie, istotne obniżenie wydolnoÅ›ci psychofizycznej

– 5 – 8% m.c – silne zaburzenia ogólnej wydolnoÅ›ci psychofizycznej

– 10% m.c. – nasilenie niewydolnoÅ›ci fizycznej i psychicznej, bóle gÅ‚owy, zaburzenia oddychania, upoÅ›ledzenie wydzielania Å›liny, wysychanie bÅ‚ony Å›luzowej jamy ustnej

– 20% m.c. – zagrożenie życia, Å›mierć poprzedzona utratÄ… Å›wiadomoÅ›ci, obrzÄ™kiem jÄ™zyka i niemożnoÅ›ciÄ… przeÅ‚ykania Å›liny.

 

Ile należy pić?

Zapotrzebowanie na pÅ‚yny jest kwestiÄ… indywidualnÄ…. W dużej mierze zależy od naszego zapotrzebowania energetycznego. Przyjmuje siÄ™, że na każdÄ… 1 kcal z pożywienia powinno siÄ™ dostarczać 1 ml wody. Zgodnie z tÄ… zasadÄ… mężczyzna „pochÅ‚aniajÄ…cy” w ciÄ…gu dnia 3000 kcal, powinien dostarczyć organizmowi 3 l wody w postaci pÅ‚ynów i spożywanych pokarmów. Minimalna ilość wody, jaka jest potrzebna do tego, aby zapobiec zmianom patologicznym wynosi okoÅ‚o 1 litr na dobÄ™. Ilość ta dotyczy jednak osób pozostajÄ…cych w spoczynku, nieobciążonych jakÄ…kolwiek aktywnoÅ›ciÄ…, przebywajÄ…cych w optymalnej temperaturze otoczenia. Wraz ze wzrostem aktywnoÅ›ci fizycznej i temperatury otoczenia, wzrasta zapotrzebowanie na pÅ‚yny.

Joanna Walczak

Szkółki

Szkółka Piłkarska AS Dobrodzień Szkółka Koszykarska Basket Dobrodzień

Wydarzenia

Partnerzy

Kotarski Informatyka Raspberry Novelle Butik Online
Patronat honorowy:
Urząd Miejski w Dobrodzieniu DOKIS Stowarzyszenie Dobrodzień Potrzebującym Kulisy Powiatu ool24.pl
2019 © Dobrodzieński Portal Sportowy
Realizacja PORTALU: Kotarski Informatyka & Raspberry